Website sponsored by

http://lailasvensgaard.com/files/gimgs/th-22_IMG_8598.jpg
http://lailasvensgaard.com/files/gimgs/th-22_DSCF3704.jpg
http://lailasvensgaard.com/files/gimgs/th-22_DSC_0596.jpg
http://lailasvensgaard.com/files/gimgs/th-22_DSC_0611.jpg
http://lailasvensgaard.com/files/gimgs/th-22_IMG_8550.jpg
http://lailasvensgaard.com/files/gimgs/th-22_DSC_0594.jpg
http://lailasvensgaard.com/files/gimgs/th-22_DSCF3594.jpg
http://lailasvensgaard.com/files/gimgs/th-22_DSCF3595.jpg
http://lailasvensgaard.com/files/gimgs/th-22_DSC_0608.jpg

You Gotta Serve Somebody
Work produced in collaborative seminars and workshops
With Anne Dyhr, Aase Eg, Lise Haurum, Rikke Hansen and Tanja Nellemann
Supported by The Danish Arts Council and Aarhus Municipality Art Committee
Art Writing Summer Camp,
KH7 ArtSpace, Aarhus, DK
12.06.2017 - 16.06.2017

Link to Fanzine No 1
Link to Fanzine No 2
Link to Fanzine No 3
Link to Fanzine No 4

Hvem tilhører sproget? I "Gotta Serve Somebody" undersøger de udstillende kunstnere, forfattere og performere - Dyhr, Eg, Gullach, Hansen, Haurum, Nellemann og Svensgaard - forskellige måder, hvorpå sprog bliver til tekst, forlader ejeren og blander sig med andre tekster. Fælles for udstillerne er, at de alle arbejder med forskellige former for tekst og sprogliggørelse.

Udstillingen tager udgangspunkt i The Art Writing Summer Camp, et tværfagligt projekt der undersøger tekstens muligheder og grænser. Fra d. 12. til d. 16. juni, 2017, har udstillerne opholdt sig sammen, boet sammen og diskuteret hinandens virke. Her har de stillet hinanden opgaver med udgangspunkt i egen praksis. De har sat hinanden på prøve og delt deres arbejdsmetoder. Hermed har de også lånt hinandens stemmer og været i ”hinandens tjeneste”.

"Gotta Serve Somebody" handler således også om noget, som de fleste af os deler, nemlig den sproglige erfaring. Sproget er et mødested. Man taler eller skriver for at finde sammen. Ord betyder noget. De refererer tilbage til en reel genstand. Men de kommunikerer også. De eksisterer mellem mennesker. "Gotta Serve Somebody" er udtryk for en fælles researchproces, hvor alle har bidraget, og hvor værket efterfølgende har gennemgået en redigering af den enkelte kunstner. Hermed undersøger udstillingen nogle af vilkårene for skriftens og talens samhørighed og dissonans. Der er værker, som skriver sig ind i allerede eksisterende tekster, mens andre undersøger sangen som fælles form og sam-tale. Nogle af kunstnerne har benyttet sig af delte skriveformer, såsom SMS og Google Docs. Andre har arbejdet lag på lag i forhold til billede og tekst, mens andre igen har undersøgt, hvad der sker, når ord tager form og vandrer ud i rummet.

Sproget tjener os godt. Men vi tjener også sproget. Og gennem sproget tjener vi hinanden.

Photos: Lise Haurum, Anne Dyhr og Laila Svensgaard